Objavte, ako Vám celkom nový
Opel Vectra pomôže splniť Vaše sny


Presvedčte sa, že celkom nový Opel Vectra
dokonale vyhovuje Vašim potrebám


Zábava a informácie pre
Vás i Vašu rodinu


Buďte stále informovaní
o najnovších trendoch
Udělejte správný tah
Zcela nový Opel Vectra
Opel VectraOpel Vectra
Novinky
Zpět na hlavní stránku
Novinky

Viac ako štyri desiatky citlivých senzorov zaručujú špičkovú bezpečnosť a pohodlie cestovania.

Rüsselsheim/Praha. Nový Opel Vectra je vozidlo, ktoré dokáže načúvať, pozorovať, čuchať a hmatať. Tajomstvom týchto jeho schopností je viac ako štyridsať senzorov, ktoré z novej Vectry robia organizmus v niektorých smeroch citlivejší, ako je ľudské telo. Toto vozidlo, ťažiace z podpory svojich elektronických "zmyslov", tak prehodnocuje obvyklé štandardy komfortu a bezpečnosti svojej triedy. Sofistikované senzory riadia činnosť elektronicky ovládanej klimatizačnej jednotky i celej škály bezpečnostných a funkčných systémov a prvkov.

Jedným z vysoko citlivých zariadení je na želanie dodávaná dvojzónová klimatizačná jednotka, ktorá na rozdiel od konvenčných jednoducho reagujúcich riadiacich jednotiek pracuje s unikátnym, patentovo chráneným systémom energetickej rovnováhy. Vďaka tomu majú cestujúci v interiéri Vectry v každom okamihu zaručenú dokonalú tepelnú pohodu.

Elektronicky riadená klimatizačná jednotka upravuje svoju činnosť na základe vyhodnotenia informácii z niekoľkých senzorov. Jedno čidlo napríklad určuje východzie parametre na nastavenie teploty v interiéri vozidla. Ďalší senzor potom kontinuálne premeriava vonkajšiu teplotu a zistené hodnoty ukladá do pamäte riadiacej jednotky ako tzv. referenčnú teplotu. Riadiaca jednotka berie pri konečnom rozhodovaní do úvahy i údaje o smere dopadajúcich slnečných lúčov a ich intenzite - tieto informácie dodáva slnečný senzor.

Čidlo čistoty vzduchu vstupujúceho do klimatizačného systému dokáže zaregistrovať okamih, keď znečistenie vonkajšieho vzduchu prekročí dopredu presne definovanú mieru a riadiaca jednotka dá potom pokyn na prepnutie ventilačnej sústavy na vnútorný obeh. Tento proces funguje i obrátene - akonáhle teda znečistenie vzduchu opäť poklesne na únosnú mieru, začne do interiéru opäť prúdiť svieži vzduch zvonka. Do celého systému ventilácie je zaradená ešte bezpečnostná časová poistka - tá zaručí, že ventilácia nezostane nastavená na vnútorný obeh príliš dlho, a teda nedôjde k nepríjemnému vydýchaniu vzduchu v interiéri.

Ďalšia skupina elektronických čidiel garantuje, že sa nová Vectra radí tiež medzi najbezpečnejšie vozidla svojej kategórie. Napríklad extrémne rýchlo reagujúce nárazové čidla aktivujú v prípade havária čelné, bočné a priebežné hlavové airbagy a predpínače bezpečnostných pásov.

Na želanie môžu byť vozidlá Opel Vectra vybavené i senzormi, ktoré vyhodnocujú, či je sedadlo spolujazdca prázdne, obsadené alebo je na ňom upevnená detská sedačka s transpondérom. Ak systém zaregistruje nainštalovanú detskú sedačku alebo ak je sedadlo prázdne, dôjde k deaktivácii čelného i bočného airbagu na strane spolujazdca, a tieto airbagy sa teda nenaplnia ani v prípade nehody.

Senzory zvyšujú úroveň aktívnej i pasívnej bezpečnosti.

Na dosiahnutie maximálnej miery aktívnej bezpečnosti prispievajú senzory zrýchlenia, ktoré svojimi informáciami zásobujú riadiacu jednotku elektronického stabilizačného systému novej generácie ESPPlus. Ak systém zaregistruje, že stáčanie vozidla okolo zvislej osi nezodpovedá normálnej jazde, dá riadiaca jednotka zariadeniu ESPPlus pokyn na aktiváciu bŕzd jedného, dvoch alebo troch kolies naraz. Citlivé čidlá tiež neustále sledujú otáčky motora a porovnávajú, či zodpovedajú rýchlosti jazdy. Pokiaľ by sa niektoré z kolies dostalo do situácie počínajúceho blokovania, zasiahne protiblokovací systém ABS.

Ak naopak hnacie kolesá začínajú preklzávať, aktivuje sa protipreklzové zariadenie, ktoré dá pokyn na chvíľkové zníženie výkonu motora.

O dokonalý kontakt vozidla s cestou sa starostlivo starajú taktiež čidlá tlaku vzduchu v pneumatikách. Ak poklesne tlak vzduchu v pneumatike niektorého z kolies pod prípustnú hranicu, upozorní na to vodiča varovná kontrolka v prístrojovom štíte. Podobne je sledovaný i stav obloženia kotúčových bŕzd a ak dôjde k jeho prílišnému opotrebeniu, je vodič opäť včas varovaný.

Riziko vzniku poľadovice vyhodnocuje čidlo vonkajšej teploty, ktoré - ak je aktuálne - vyšle signál do informačného systému vozidla, a ten zobrazí príslušné varovanie na palubnom displeji.

Do štruktúry bloku motora sú začlenené "elektronické uši" - citlivé senzory, ktoré rozpoznajú okamih vzniku detonačného spaľovania, ktoré motoristi poznajú ako tzv. klepanie motora. Ďalšie čidlá zásobujú riadiacu jednotku motora informáciami o zložení výfukových plynov, iné senzory zase vyhodnocujú kvalitu motorového oleja, takže okamih jeho nutnej výmeny možno určiť oveľa presnejšie.

Iné čidlá a systémy robia z novej Vectry vozidlo ohľaduplné k ostatným vodičom. Vectry s xenónovými svetlometmi sú vybavené senzormi, ktoré sledujú pozdĺžne naklonenie karosérie vozidla pri akcelerácii alebo brzdení a riadia činnosť systému rýchleho prispôsobovania uhla dopadajúceho svetelného lúča. Vďaka tomu sa výrazne znižuje riziko oslnenia protiidúcich vodičov.

Elektricky ovládané okná i strešný posuvný diel sú vybavené zariadením, ktoré eliminuje nebezpečenstvo priškripnutia prstov v zatvárajúcom sa okne - záťažový senzor vyhodnocuje odpor, ktorý prekonáva zatvárajúce sa okno alebo strešný diel a ak tento odpor prekročí určitý limit, zatváranie sa preruší. Tento systém ocenia najmä rodičia malých detí.

Ďalšie elektronické systémy, podporované citlivými čidlami, pomáhajú znižovať únavu a vypätie vodiča pri ovládaní vozidla. Napríklad na želanie dodávaný dažďový senzor dokáže vyhodnotiť na základe odrazu svetelného lúča na čelnom skle intenzitu dažďa a podľa toho upravuje činnosť stieračov, resp. ich intervaly práce.

Iné optické senzory zasa vyhodnocujú intenzitu svetla dopadajúceho na vnútorné spätné zrkadlo a na vonkajšie zrkadlo na strane vodiča a pokiaľ by hrozilo oslnenie vodiča, zrkadlá sa automaticky zaclonia.

Nové modely Opel Vectra môžu byť na želanie vybavené tiež zariadením na bezpečné zaparkovanie, tzv. parkovacím pilotom. Ten pomocou ultrazvukových čidiel vyhodnocuje vzdialenosť predmetov pred a za vozidlom a túto informáciu predáva vodičovi pomocou akustického signálu - vodič má tak vždy dokonalý prehľad o tom, či pred alebo za vozidlom nie sú akékoľvek prekážky a či má dosť miesta na manévrovanie.

Sofistikované senzory podporujú činnosť satelitného navigačného systému GPS, ktorý v ktoromkoľvek okamihu dokáže vodičovi povedať, kde sa so svojím vozidlom práve nachádza. Signál satelitu sa premieta do digitalizovanej mapy uloženej na CD disku a na doladenie presnej pozície vozidla slúžia informácie získané pomocou senzorov otáčok kolies, ktoré podporujú i činnosť protiblokovacieho systému bŕzd ABS.

Komfortné sedadlá s možnosťou nastavovania ôsmich parametrov.

"Chytré" senzory zabraňujú vzniku nebezpečných situácií i v zdanlivo málo pravdepodobných situáciách. To sa týka napríklad nastavovania na želanie dodávaného elektricky ovládaného komfortného sedadla vodiča, na ktorom možno nastavovať osem parametrov. Aby nedošlo ku kolíznej situácii, zapríčinenej nesprávnou manipuláciou so sedadlom, možno využiť plný rozsah nastavovania pozdĺžneho posuvu, výšky sedadla a sklonu sedadla i operadla len pri rýchlostiach pod 10 km/h. Sedadlo možno samozrejme nastavovať kedykoľvek i vo rýchlostiach, ale v tom prípade možno využiť len polovičný uhol nastavenia operadla i pozdĺžneho nastavenia. Tým je zaručené, že nemôže dôjsť k situácii, kedy by vodič pri nesprávnej manipulácii s ovládačmi elektrického nastavovania sedadla nemohol dosť dobre dosiahnuť nohami na pedály.

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča sa do zvolenej pozície prestavuje pomocou štyroch elektromotorov veľkosti plechovky s limonádou. Po stlačení príslušného gombíka začnú elektromotory cez zodpovedajúce prevody pôsobiť na tie ovládacie systémy sedadla, ktoré sú u bežných typov ovládané manuálne. Aby sa zamedzilo nepríjemnému trhnutiu na začiatku pozdĺžneho posuvu dozadu alebo dopredu, zvyšujú sa otáčky ovládacieho elektromotora postupne v niekoľkých fázach, takže celý pohyb je veľmi jemný a plynulý.

Pamäť na individuálne nastavenie

Elektronické senzory slúžia tiež na uloženie až troch rôznych nastavení sedadla vodiča do pamäte jeho elektrického ovládania. Táto pamäť je štandardnou súčasťou všetkých elektricky ovládaných sedadiel. Uloženie zvolenej polohy sedadla do pamäte sa vykonáva jednoduchým stlačením gombíka priamo na boku sedadla. Systém individuálneho nastavovania sedadla vodiča možno prepojiť i s diaľkovo ovládaným centrálnym zamykaním vozidla, a tým ešte zvýšiť užívateľský komfort vodiča. Napr. manželia, ktorí používajú dva rôzne kľúče na vozidlo, potom majú zaručené, že po odomknutí sa všetky spätné zrkadlá i sedadlo nastavia do optimálnej polohy, uloženej do pamäte systému.

Elektronické čidlá sa aktivujú i po zaparkovaní vozidla. Rozbitie niektorého z okien, otvorenie ktorýchkoľvek dverí alebo nakláňanie vozidla, svedčiace o jeho zneužití alebo násilnom vniknutí do jeho interiéru, je signálom na aktiváciu výstražného alarmu.

Elektronické čidlá zabraňujú prílišnému zaťaženiu akumulátora vozidla - ak sa akumulátor vybije (napr. pri parkovaní vozidla) pod určitú hranicu, dôjde k automatickému vypnutiu niektorých spotrebičov, ako sú napr. parkovacie svetlá.

Prehľad komfortných a funkčných prvkov

Viac ako tri desiatky senzorov, ktoré sú prepojené troma okruhmi kapacitných údajových zberníc CAN-Bus, podporujú činnosť celého radu komfortných a funkčných prvkov a systémov. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tie najdôležitejšie:

"Uvítacie osvetlenie" (Welcome light) Osvetlenie interiéru a čítacej lampičky sa po odomknutí vozidla rozsvieti na desať sekúnd, rozžiari sa i prístrojový štít a kontrolky.
Multifunkčný displej s automatickým prepínaním osvetlenia na deň a noc Systém zaručuje, že zobrazované informácie a údaje budú dokonale čitateľné vo všetkých podmienkach.
Funkcia osvetlenia "Odprevaď ma domov" (Folow-me-home) Po odstavení a uzamknutí vozidla svietia svetlomety ešte po dobu 30 sekúnd.
Osvetlenie priestoru za vozidlom Konštrukcia osvetlenia zadnej registračnej značky zaručuje osvetlenie priestoru za vozidlom, ak je odistené veko batožinového priestoru.
Naklápanie spätného zrkadla pri cúvaní Vonkajšie spätné zrkadlo na strane spolujazdca sa po zaradení spätného chodu samočinne pootočí trochu dole, čo zlepší výhľad vodiča dozadu.
Aktivácia zadného stierača pri cúvaní Ak sú stierače zapnuté a vodič začne cúvať, aktivuje sa samočinne i zadný stierač v modeloch, ktoré sú ním vybavené.
Elektrochromatické zrkadlo Automatické clonenie vnútorného spätného zrkadla a zrkadla na strane vodiča znižuje odraz, ak na zrkadlo dopadá viacej svetla.
Monitorovanie stavu batérie v kľúčiku k vozidlu. Vodič je prostredníctvom palubného displeja upozornený na nutnosť výmeny príliš slabej batérie.
Personalizácia Ku každému vozidlu je možné dodať až päť kľúčov s individuálnymi kódmi, ktoré rozhodujú okrem iného o nastavení elektricky ovládaného sedadla vodiča.
Spätná akustická väzba Elektronicky generované zvuky, ozývajúce sa po aktivácii tlačidiel alebo iných ovládačov, potvrdzujú navolenie danej funkcie.
Logistický režim Zariadenie, ktoré znižuje energetickú spotrebu vozidla pri jeho dlhodobom odstavení. Dovoľuje odstavenie vozidla až na 70 dní bez toho, aby bolo nutné dobíjať akumulátor.
Bezpečné ovládanie centrálneho zamykania Ak sa vozidlo odomyká diaľkovo ovládaným centrálnym zamykaním, dôjde po prvom stlačení tlačidla v hlave kľúčika k odisteniu zámku len na dverách vodiča. Zostávajúce dvere a veko batožinového priestoru sa odistia až po stlačení tlačidla.
Opel. Svieže myšlienky - lepšie autá.Právne ustanovenia